Máte problém s prihlásením? Kliknite na tlačidlo Pomocník.
 
 
  •  

    Čierny Váh (horná nádrž)

    20182019

Na tomto vrchole kraľuje Ivan Hutník.

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v riečnom kilometri 8,7 rieky Čierny Váh, približne 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad Kráľovou Lehotou. PVE Čierny Váh je využívaná na špičkovú prevádzku s dennou akumuláciou a poskytovanie podporných služieb a systémových služieb pre elektrizačnú sústavu SR. PVE Čierny Váh tvoria štyri hlavné skupiny objektov: horná nádrž, dolná nádrž, privádzače a elektráreň. Dolná nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 375 m. Má celkový objem 5,1 mil. m3 a užitočný objem 3,7 mil. m3, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny je 7,45 m medzi kótami 726,00 – 733,45 m n. m. Horná nádrž v tvare nepravidelného štvoruholníka sa nachádza medzi údolím Bieleho a Čierneho Váhu. Jej užitočný objem je 3,7 mil. m3, vodná hladina v nádrži kolíše v rozmedzí 25 m medzi kótami 1160,00 – 1135,00 m n. m. Tesnenie svahov a dna nádrže je zabezpečené jednovrstvovým asfalto-betónovým plášťom s plochou približne 200 000 m2. Pod nádržou je umiestnená inšpekčná štôlňa, v ktorej je možné sledovať prípadné priesaky zo svahov a dna. Hydraulické prepojenie hornej a dolnej nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Rozvetvenie každého z privádzačov na prívody vody k dvom turbínam a odvod vody z dvoch akumulačných čerpadiel je riešené troma guľovými odbočnicami o priemere 5,8 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou nádržou je 434 m. Elektráreň je súčasťou telesa hrádze dolnej nádrže. Je v nej nainštalovaných šesť prečerpávacích turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní – motorgenerátor, Francisova turbína, akumulačné čerpadlo. Celkový inštalovaný výkon PVE je 735,6 MW. Načerpanie vody do nádrže trvá 8 hod. pri prevádzke šiestich akumulačných čerpadiel. (zdroj)

Komentáre

Vrchol:
1150 mnm
Dĺžka:
8 km
Nastúpané:
517 m
Štart:
Svarín
GPS:
49.0200, 19.9074

Odporúčané trasy

1) od obce Svarín hore po asfaltovej ceste

2) po značenej cyklotrase od obce Hybe

3) po značenej cyklotrase od obce Východná

mapa trasy zoznam vrcholov

Najbližšie vrcholy

Čierny Váh
Dovalovo
Tichá dolina